Anlegget til Isovent AS

 

Avdeling Måløy:

Isovent AS har eget bygg i Måløy, som omfatter lager på 450m2, verksted på 320m2, butikk på 55m2 og kontorer på 80m2. Arealet rundt bygningen ca. 4500m2 er romslig med gode muligheter for lagring og videre utbygging. Anlegget vi holder til i ble oppført i 1981 og var tidligere oppdrettsanlegg for laks. Det var matfiskanlegg på sjøen og sette-fiskanlegg på land.
Nå er alt som minner om oppdrettsanlegg historie, og bygningen er tilpasset vårt formål. På verkstedet har vi en funksjonell maskinpark bestående av:

 • datastyrt knekke 3000mm
 • numerisk styrt knekke 2500mm
 • elektrisk slagsaks 2500mm
 • elektrisk pregemaskin
 • lockfofmere
 • snaplock
 • punktsveis
 • valser og sikker

Isovent AS har i dag ti varebiler og en skaphenger. I skaphengeren er der installert maskinen som  benyttes ved polyurethaneskumming. Vi er da mobile og kan reise rundt. Isovent AS har utført skummeoppdrag fra Kirkenes til Flekkefjord. På lageret er der også  2,5t dieseltruck og elektrisktruck.

Avdeling Nordfjordeid:
Avdelingen på Nordfjordeid holder til i tidligere meieribygget.
På verkstedet har vi en funksjonell maskinpark beståendet av:

 • datastyrt knekke 3000mm
 • elektrisk slagsaks 3000mm
 • lockformer
 • punktsveis
 • valser og sikker