Teknisk isolering

Arbeidet her består av isolering og kapsling av varme og kalde rør. Det være seg fryseri på landbasert industri og på skip, samt varmeisolering av eksos og steamrør. Alle deler til dette faget blir laget på eget verksted.

Tynnplating er også en omfattende aktivitet, da mest på skip. Vi foretar også mindre arbeider innenfor skipsinnredning. Vi har egen bil utstyrt med maskin for polyurethanskumming. Aktivitetsområdet her er stort sett skumming av garnering på skip samt skumming av fryserør.