Beskytter og ventilerer dine verdier

Vi er avhengige av friskluft for å trives. Før i tiden var uteluften ren og ytterveggene mindre tette. Tilgangen på friskluft var aldri et problem. I dag tilbringer de fleste av oss 80-90 prosent av tiden innendørs i bygg som er svært tette, og ofte har dårlig lufting. Resultatet er en dramatisk økning av astma-og allergiplager, i tillegg til hodepine og nedsatt yteevne.

Tette boliger med dårlig utlufting er også utsatt for kondens og mugg. En vanlig familie på fire produserer 15 liter vann i form av damp pr.døgn. Dette må luftes ut, ellers vil det forårsake råte og kondensskader over tid. Mellom 5-7 prosent av norske boliger har for høy radonkonsentrasjon. Radon er en edelgass som kan være skadelig og bl.a. forårsake lungekreft. Riktig ventilasjon reduserer radonnivået effektivt og varig. 

Visjon: «Beskytter og ventilerer dine verdier» 

Vår hovedaktivitet er leveranse, montasje og ombygging av ventilasjonsanlegg. Vi leverer og monterer alle typer anlegg både til boligmarkedet, industri markedet og til det maritime markedet. Anleggsstørrelsene vi har montert strekker seg fra 250 m3/h på bolighus til 60 000 m3/h på industribygg.

Vi kan ta hånd om hele prosessen fra prosjektering til montasje, i gangkjøring og innregulering. Vi har i dag sentral godkjenning som utførende i klasse 2. Vi utfører også service på ventilasjonsanlegg.

For sikker drift og godt inneklima, må anleggene vedlikeholdes. Vi tilbyr faste serviceavtaler / filterleveranser, i tillegg til dette utfører vi også kanalrensing. Vi har eget lager med det meste av det som trengs av ventilasjonsdeler, vi har også stort utvalg av diverse ventilasjonstilbehør til privatmarkedet. Vi forhandler de fleste typer av ventilasjonsanlegg.